Köpvillkor

 
Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För företag gäller köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti för privatkonsumenter, men många produkter har längre garanti än så. Dock gäller ingen garanti för näringsidkare (företag, kommuner, skolor, föreningar) på de produkter som endast är avsedda för privat bruk. På de produkter avsedda för kommersiellt bruk gäller ett års garanti för näringsidkare. För att se vilken målgrupp produkten är avsedd för och för att se de garantitider som gäller så titta under faktafliken under respektive produkt. Köparen har aldrig bättre rätt mot Studsexperten än vad Studsexperten har mot respektive tillverkare.

 

Reklamation
För privatpersoner skall reklamation göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter garantitidens utgång är det köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Givetvis ersätter Studsexperten kund med (rimliga) fraktkostnader. Konsumentköplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som kund vissa rättigheter, normalt 3 år reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan. Mer information om denna lag kan du finna på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se/
 

För näringsidkare (företag) skall även där reklamationen göras inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Köplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.
 

Vid eventuell tvist så följer Studsexperten Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Vid reklamation så kontakta oss på något av följande sätt:

Tfn: 031-260 290

Mailadress: support@studsexperten.se

Adress:

Studsexperten

Rullagergatan 9

415 26 Göteborg


Transportskador
För din egen skull och för snabbare hantering kontrollera eventuella transportskador vid mottagning av gods. Upptäcker du skador bör detta anmälas direkt till transportören och anges på fraktsedeln.


Ångerrätt / Returer

Studsexperten följer Distansköplagen (Konsumentköplagen för handel på Internet) och lämnar 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan. Vid utnyttjad ångerrätt skall varan returneras i orginalförpackningen. Kunden har rätt att undersöka och testa produkten innan den lämnas tillbaka. Om produkten används i större mån än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper ska kunden stå för den eventuella värdeminskningen. Du kan lämna tillbaka produkten direkt till våra lager i Göteborg, Malmö och Stockholm eller skicka den till oss med ett transportbolag. Du står själv för returfrakten. Studsexperten hjälper dig gärna att arrangera returfrakten.

Här kan du ladda ner vårt returformulär>>>

Så här gör du för att returnera din vara / ångra ditt köp:
 
1. Kontakta Studsexperten genom att svara på ditt orderbekräftelsemail eller maila på info@studsexperten.se med ämnet: “Retur + ditt ordernummer”. Skriv vad du önskar returnera och uppge namn, adress, telefon samt ordernummer. Skriv hur du vill att vi ska återbetala dig. Har du betalat med kort behöver vi ditt bankkontonummer för att föra tillbaka pengarna. Har du valt Klarna Faktura/Delbetalning ändrar vi din faktura (om du inte redan betalt, då behöver vi ditt bankkontonummer för att föra tillbaka pengarna).

2. Fyll i returformuläret och scanna/eposta oss det eller posta till: Studsexperten / Avero AB, Rullagergatan 9, 415 26, Göteborg

3. Packa din returprodukt i originalförpackning och återlämna i någon av våra lagershopar i Göteborg, Stockholm eller Malmö, eller skicka den till: Studsexperten / Avero AB c/o MTAB, Von Utfallsgatan 21, 415 05, Göteborg. Vid större returprodukter som inte kan skickas på Posten och som kräver frakt med hjälp av fraktbolag, hjälper vi dig gärna att arrangera returfrakten. Kostnad för returfrakten är i dessa fall 500:- inklusive moms.

4. När vi fått din retur betalar vi tillbaka dig för produkten/produkterna.

Om du fått fel leverans står vi givetvis för transportkostnaden Vid händelse av att något skulle saknas i leveransen eller skulle vara defekt skall Studsexperten komplettera eller ersätta kunden inom 2-5 dagar från att meddelandet mottagits, eller så fort reservdelen kommit in på lager. Ångerrätten gäller ej företag!


Återbetalning

Du som kund har rätt att återfå pengarna inom 14 dagar, om du häver köpet, från den dag då Studsexperten har mottagit meddelandet. Om Studsexperten företar omleverans eller avhjälpande av felet vid en reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag då Studsexperten mottagit den reklamerade varan.


Personuppgifter
Studsexperten behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dem bara i våra kontakter med kunderna och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dessa. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Personuppgifterna skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

  • Samport som är vår PSP (Payment Service Provider) uppfyller kraven för PCI - DSS.

  • Som kund har du rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter.

  • Som kund har du rätt att begära ändring av registrerade uppgifter.

  • Som kund har du rätt att begära att uppgifterna raderas.


Försäljning till minderåriga
Studsexperten ingår endast avtal med myndig person (18 år), alternativt omyndig person med målsmans tillstånd.


Beställning
Beställningar sker via hemsidan, mejl eller telefon såvida ej annat avtalats. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Studsexperten lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.


Priser
Alla produktpriser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Frakt tillkommer alltid om ej annat anges.
Vid fakturabetalning är kredittiden 14 dagar.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med femton (15) % plus gällande diskonto från förfallodagen. Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.


Leveranstider
Leveranstiden är vanligtvis 1-4 arbetsdagar för lagerförda varor vid leverans söder om Sundsvall. Postorter norr om Sundsvall tar oftast en arbetsdag extra. Öar samt glesbygd, oavsett var i landet, tar oftast 2 arbetsdagar extra. På hemsidan framgår det om varan finns i lager. Ej lagerförda varor har en normal leveranstid på upp till 14 dagar, men går oftast fortare än så. Om Studsexperten upptäcker felaktigt lagersaldo eller annan anledning som resulterar i försenad leverans kontaktas kund och har rätt att kostnadsfritt häva köpet. Även i de fall Studsexperten ej har upptäckt leveransförsening har du som kund rätt att kostnadsfritt häva köpet vid överskriden normal leveranstid. Vi använder oss av fraktbolag och kan därför ej garantera exakt leveranstid. Om leveransdag är av yttersta vikt rekommenderas kund att beställa varor i god tid.

 

Leveranser
Leverans sker på till gemensamt bestämd plats med en av Studsexperten vald speditör, och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Studsexperten vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att, efter det att Studsexperten effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören samt tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet.
Risken för varan övergår på kunden efter mottagandet.
Undersök alltid om förpackningen har synliga skador tillsammans med transportören som skall notera detta på fraktsedeln.


Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt ordern effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som är beställd hos tillverkaren och börjat tillverkas inte kan förändras.


Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker då ordern skickats till lagret för hantering. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken tillverkats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt varan från fabriken och den börjat tillverkas. Önskar du returnera / ångra ditt köp mottagen vara, se avsnitt  "Ångerrätt / Returer" ovan.
Ej uthämtat paket räknas ej som avbeställning. Vid ej uthämtat paket får kund stå för samtliga fraktkostnader.


Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Studsexperten kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.


Företaget
Studsexperten är en del av Avero AB, organisationsnr: 556689-7384.
Adressen är Rullagergatan 9, 415 26 Göteborg.

Tfn: 031-260 290, fax 031-31 31 421
Vi innehar F-skattebevis.


Copyright
Innehållet på www.studsexperten.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (§ 49 URL). Denna paragraf innebär kortfattat ett förbud mot att kopiera hela eller delar av vår webbplats och göra detta tillgängligt för allmänheten. Uppsåtlighet eller grov oaktsamhet beträffande dessa rättigheter kan leda till böter eller fängelse upp till två år.
Upphovsrätt - Copyright Avero AB - All rights reserved.


Tvist
Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.


Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Studsexpertens sida, som gör att Studsexperten ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Studsexperten befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
 

 Ring oss gärna!
031-260 290

Telefontid:
9:00-17:00


Kontakta oss
Köpvillkor
Butik & hämtlager
Leverans
Betalning
Om oss
Varför oss?
Trygg E-handel
Garantier
Cookies

Provhopppa och köp i:

 

Stockholm:
Mån-Fre: 9:00-16:00
  
Göteborg:
Mån-Fre 9:00-16:00

Malmö:
Mån-Fre 9:00-16:00
(Lunch 12.00-12.45)

 


Kontakt


Tel: 031-260 290
info@studsexperten.se

Telefontid: Mån-Fre 9:00-17:00

Lagerbutik Göteborg

Studsexperten / MTAB
Von Utfallsgatan 21
415 05 Göteborg

Måndag-Fredag: 9:00-16:00

 

Lagerbutik Stockholm

Västberga Åkeri
Elektravägen 21
126 36 Hägersten
Port nr 136
Måndag-Fredag 9:00-16:00

 

Lagerbutik Malmö

MTAB
Lodgatan 19
211 24 Malmö
Måndag-Fredag 9:00-16:00
(Lunch 12.00-12.45)