Kundtjänst   Garantier

Garantier


Alla våra produkter har minst 1 års garanti men i många fall är garantin betydligt längre än så.
För våra företagskunder gäller dock endast garanti på de produkter som är avsedda för kommersiellt bruk.
 
Nedan följer en lista på våra produkter och vilka garantier som gäller, längst ner på sidan finner ni även våra garantivillkor.

 

Garantitider studsmattor

Modell Användning Ram Fjädrar Kantskydd Hoppduk
Berg Toys          
Favorit Privat 5 år 2 år 2 år 2 år
Champion Privat 10 år 5 år 2 år 2 år
Elite Privat 10 år 5 år 5 år 5 år
           
           
North Trampoline          
Adventurer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Pioneer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
           

 

Garantitider Skyddsnät

 

Modell Användning Stolpar Nät
BergToys      
Comfort, Extra, Deluxe Privat 2 år 2 år
Elite+ Privat 2 år 2 år
       
North      
Adventurer, Pioneer, Explorer, Challenger, Performer Privat 2 år 2 år

 

Garantitider tillbehör (studsmattor)

 

Modell Privat bruk
Kommersiellt bruk
Berg Toys    
Överdragsskydd Extra 1 år 1 år
Överdragsskydd Basic 1 år 0 år
Nedre Skyddsnät 1 år 0 år
     
North    
Stege 1 år 0 år
Överdragsskydd 1 år 0 år
Nedre skyddsnät 1 år 0 år
Förankringssett 1 år 0 år


 

Garantitider Trampbilar
 

Modell Användning  Ram          Delar        Däck, slang, kedja

Buddy (alla modeller)
Ferrari F1
Ferrari FXX
Rally
Cyclo
Gold

Privat 2 år 1 år 0 år 

Garantitider för övrig kommersiell lekutrustning
 

Produkt Användning Garantitid
Hoppborgar/ Uppblåsbara leksaker Kommersiell 1 år
Hoppkudde Kommersiell 1 år
Vattenprodukter Privat 3 år
Kommersiell 1 år


 

Allmänna garantivillkor 

 

1. Studsexpertens allmänna garantivillkor anges nedan.
Utöver dessa villkor har konsumenten* lagstadgade rättigheter enligt Konsumenköpslagen.
 
2. Garantin gäller endast för material- eller konstruktionsfel på varan och dess delar.
Delar som omfattas av normalt slitage täcks inte av garantin.
 
3. Garantin upphör att gälla i följande situationer:
 
• vid felaktig och/eller vårdslös användning av produkten

• om produkten inte är monterad och servad enligt bruksanvisningen.

• om reparationer av produkten inte har utförts fackmannamässigt.

• om delar som monterats efteråt inte uppfyller de tekniska specifikationerna eller inte har monterats korrekt.

• om produkt avsedd för privat bruk har används för kommersiell användning och/eller i offentliga miljöer.

4. För studsmattor som stått kustnära, närmare än 1,6 km från kust, så reduceras garantitiden med 25%.

5. • Vid extrema väderförhållanden såsom kraftiga vindar, förväntas studsmattan plockas ner. Är detta inte gjort så gäller inte garantin.
 
6. Bedömning av garantifall utifrån dessa garantivillkor görs av Studsexperten.
 
7. För att kunna åberopa garantin ska konsumenten kunna visa att produkten är inköpt hos Studsexperten. Konsumenten rekommenderas därför att spara sitt köpbevis. Konsumenten skall kunna visa påstådda defekter eller skador för att återförsäljaren ska kunna göra en bedömning om det rör sig om ett garantifall eller inte.
 
8. Garantin gäller endast den ursprungliga köparen, garantierna slutar med andra ord att gälla om varan säljs vidare.
 
* Till konsument räknas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Respektive lokala konsumentköplag gäller endast vid försäljning till konsument.

 

Undantag för garantin:

·         Ytrost

·         Materialskador som beror på slitage eller annan yttre åverkan.

·         Mögel eller fläckar som orsakats av fukt eller förmultnade löv och dylikt.

·         Solblekta delar

·         Slitagedelar så som gummistroppar.

 

X

Cookie-inställningar