Stories   Om studsen

Om studsen

Hur fungerar studsen?

Studsen beror på:

  • Formen på studsmattan
  • Fjädrarna
  • Hoppdukens storlek och material
  • Ramen
     

Formen
...är den mest avgörande faktorn och den rektangulära formen är överlägsen när det handlar om att studsa högt. I den rektangulära formen sträcks fjädrarna olika mycket och det ger en djup och mycket lång och kraftfull retraktion och acceleration. Den begränsade sidokraften ger en kontrollerad studs.  
 
På den runda studsmattan belastas fjädrarna mer simultant och de ger en kraftigare sidokraft emot mitten. Alla tävlingsstudsmattor är därför rektangulära, det ger en mycket bättre studs och kontroll på hoppet. Hopp på över 9 m har uppnåtts på våra rektangulära studsmattor mot 2-3 m på de runda.
 
De runda studsmattorna tar upp kraften jämt runt om därför kan ramen göras mycket lättare än en rektangulär där kraften fördelas mycket ojämnt, med störst påfrestning mitt på långsidorna.

Fjädrar
Studsen beror alltså på formen, men till stor del även på fjädrarna. Längd, antal, stålkvalitet, trådtjocklek, diameter, fjäderns utformning och hur den lindats är faktorer som spelar in. En del fjädrar är koniska i ändarna för att ge mer motstånd när huvuddelen av fjädern blivit utdragen. En fjäder med mindre diameter kräver mer kraft att sträcka ut än en med större diameter. 
 
Alla delar i en studsmatta måste på ett eller annat sätt ha likvärdig kvalitet för att just den mattan skall fungera så bra som möjligt. Bra fjädrar gör sig bäst när de matchas med bra ram och duk. Kvalitetsfjädrar på en dålig ram kan ge motsatt effekt och till och med utgöra en säkerhetsrisk.
 
 

Hoppdukens storlek och material.

Storleken
När hoppduken står horisontellt bildas en "luftkudde" mellan den och marken.

När du sedan landar på studsmattan trycker duken ut lyften på sidorna. Likaså när duken återgår till horisontellt läge bildas ett vakuum undertill och ny luft måste sugas dit. Hela studsmattan blir som en stor pump.

Ju större duk man har, desto mer luft som måste pressas undan och sugas tillbaka i varje hopp. "Pump-effekten" stjäl en del av kraften från hoppet. Därför blir en studsmatta med 5 meter i diameter (13m2) ganska tröghoppad. En studsmatta med en diameter på 4,3m diameter har drygt 30% mindre yta och blir därför också mycket piggare, för att inte tala om en på 3,8m diameter.

Flätad 2-strängad teryleneduk  
För att lösa problemet med pumpeffekten som beskrevs ovan har man tagit fram hoppdukar som släpper igenom nästan all luft istället för att skicka ut den på sidorna. Luften står stilla och åker igenom den mycket glest flätade duken. På så sätt får man en avsevärt bättre studs. Av detta skäl används dukarna i tävlingssamanhang. Observera att dessa hoppdukar endast står att finna på rektangulära studsmattor.

En annan fördel är att teryleneduken inte blir hal när det regnar på den som en polypropylenduk blir. Nackdelarna är att den är dyrare, och att den inte alls är lika skonsam mot huden om man ramlar på den. Dessutom behöver man måla(!) om duken var 3-4 år för att skydda nylonen. En polypropylenduk är underhållsfri.


Ramen
För varje rörelse ramen gör, vare sig den sviktar eller rör sig i höjd-eller sidled, stjäl den kraft som annars hade gått till ditt hopp. Därför skall ramen vara så tung och kraftig som möjligt för att man ska få bästa studs.

 


X

Cookie-inställningar