Köpguide   Om våra studsmattor

Om våra studsmattor

Om studsmattan och alla dess delar

Vi sätter en ära i att leverera en av de säkraste studsmattorna i världen. En säker studsmatta reducerar alla de risker som uppstår när man hoppar på den. Vi vill att vi själva, våra barn och våra kunder får möjligheten att ha roligt.
 
Därför gör vi det som är roligt säkert, på ett helt nytt sätt.
 


 
STUDSMATTANS RAM

Studsmattans ram spelar en viktigare roll än många tror. Ramen måste vara stabil så att den inte rör på sig när man hoppar på studsmattan. Den svagaste punkten på ramarna är alltid svetsfogarna. En stor skillnad mellan en kvalitetsstudsmatta och ett billigare alternativ ligger ofta i svetsningen och rostskyddet – det är inte ovanligt med stora rostskador på de billigare studsmattorna. I en lätt ram har det snålats med godstjockleken och den kan deformeras efter en tids användning.
 
För varje rörelse som ramen gör, vare sig den sviktar eller rör sig i höjd-eller sidled, stjäl den kraft som annars hade gått till ditt hopp. Därför skall ramen vara så tung och kraftig som möjligt för att man ska få bästa studs.
 
Våra studsmattor har kraftig ram med 1,5 mm - 3,2 mm godstjocklek, beroende på modell. Detta innebär i sin tur att de kan väga mellan 20-100 kg mer än andra, vilket gör våra studsmattor mycket stabila. Våra studsmattor håller i många år tack vare en ordentlig galvanisering och svetsning.
 

KANTSKYDDET

När det kommer till säkerhet är kantskyddet en av studsmattans viktigaste delar. Ett bra kantskydd ska sitta fast ordentligt och inte röra på sig när man hoppar på studsmattan. Kantskyddet ska vara tjockt och i ett kraftigt yttermaterial. Kantskyddet är dyrt att tillverka och inte sällan något som det tummas på.
 
Studsmattans kantskydd måste täcka både ram och fjädrar, dels för att dämpa fallet om man ramlar, dels för att undvika klämolyckor med armar eller fötter.
 
Många billiga studsmattor har polyuretan-skum med öppna celler som fyllning vilket är för mjukt för att ge en tillräcklig stötabsorption. Dessutom är yttermaterialet på många av dessa mattor inte UV-skyddat vilket leder till att solen snabbt förstör kantskyddet. Våra studsmattor har kantskydd som är ordentligt fastsatta och sydda i kraftig vinylgalon som står emot UV-strålning.
 

HOPPDUKEN

Hur många kantsömmar en hoppduk har är ofta en måttstock för hur hållbar den är. Våra hoppdukar har minst sex kantsömmar och vävs i en UV-skyddad polypropylenväv för att ge ett starkt, ålderbeständigt och helt underhållsfritt material. Duken är finmaskig och snäll mot bar hud för att minimera risken för brännskador. Den kraftiga hoppduken ger bra friktion för att minska halkrisken när du hoppar.
 

FJÄDRARNA

Fjädrarna är studsmattans motor. En bra fjäder kan se ut på många olika sätt och en vanlig missuppfattning är att det är längd och antal som ger en bra studs. Men det viktigaste är faktiskt att fjädrarna passar ihop med ramen och hoppduken. En kvalitetsstudsmatta har noga utvalda fjädrar för att kunna ge den optimala studsen. Dessutom är studsmattan tyst.
 

SKYDDSNÄT

Det är lagstadgat enligt EU-standard att en studsmatta måste ha skyddsnät. Dessutom gör skyddsnätet att leken blir roligare. Till exempel trillar inte bollar av mattan och man kan använda stolparna som mål. Skyddsnätet uppmuntrar helt enkelt till lek – samtidigt som det skyddar hopparen från fallskador.
 

SKÖTSEL

Studsmattan är i stort sett underhållsfri. Man bör tänka på att ta av sig skorna innan man hoppar, annars är det lätt att dra med sig grus och sand upp på mattan. Små stenar kan med tiden skava hål i duken. Hoppa heller inte med vassa föremål i fickorna såsom nycklar, pennor eller liknande.
 
Med ett överdragsskydd skyddar du studsmattan mot UV-trålning, nedfallande grenar, löv och fågelspillning.
 

PLACERING

Mattan skall placeras så plant som möjligt, annars kommer studsmattans hoppmittpunkt att förskjutas i lutningens riktning vilket gör att man kommer närmare kanten och fjädrarna belastas olika hårt. Om gräsmattan lutar kan man gräva ut lite vid något av benparen så att underlaget blir mer plant. Vi rekommenderar inte att palla upp studsmattan.
 

SPRING GUARD PROTECTION SYSTEM

SpringGuard™ (SG) är ett av våra säkerhetssystem som på ett effektivt sätt förhindrar klämolyckor. Genom den innovativa konstruktionen skyddas ditt barn från att fastna mellan hoppduken och fjädrarna.
 
Spring Guard-systemet är skapat för att eliminera risken att fastna med händer och fötter mellan hoppduk och kantskydd. Genom att fästa skyddsnätet direkt på hoppdukens fjäderfästen minskar risken att fastna eller klämma sig i fjädrarna markant.
 

HORIZON PROTECTION SYSTEM

HPS™ (Horizon protection system, länk till uppdaterad sida) är ett smart säkerhetssystem som skyddar ditt barn från onödiga olyckor. HPS omfattar både studsmattan och skyddsnätet.
 
HPS skyddar fötter och tår från att hamna mellan fjädrarna och stänger dessutom igen mellan skyddsnät och kantskydd. Det här är en speciellt bra egenskap om du har mindre barn som gärna kryper runt på studsmattan.
 
Säkerhetssystemet förebygger också de skador som kan uppstå om foten halkar utanför. Det hjälper den som hoppar att vara tryggare och säkrare på studsmattan, särskilt när de springer längs kantskyddet, som dina barn älskar att göra.
 
 s